Nevrotikeren gjør opprør
 
To alternativer Moral/etikk Personifisering Psykologene Desillusonering - Religion Menneskes. Sunt/nevrotisk
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

To alternativer

 Image0478
                                        To alternativer
 
 
  Det finnes bare to alternativer. Mennesker kan flykte fra selvbevisstheten, eller de
 kan ta konsekvensene av den.
 
 1.Hvis mennesker flykter fra selvbevisstheten, ender de opp som nevrotikere. De
    tilpasser seg som deler av en vegeterende enhet, som lemmer på en organisme.
   Hvis de tar konsekvensene av selvbevisstheten blir de sjelelig sunne. De fungerer
   ut fra bevisstheten om seg selv som helhetlige enkeltindivider.
 
 2. Hvis mennesker flykter fra seg selv,velger de en fascistisk samfunnsform--
     venstrefascismen kommunismen, sentrumsfascismen nazismen, eller høyrefascismen
     nasjonalismen. Hvis de tar konsekvensene av selvbevisstheten, velger de den
     demokratiske samfunnsformen. Den bygger på at mennesker skal fungere som frie
     enkeltindivider og løse interessekonflikter gjennom kompromisser.
 
 3. Hvis mennesker flykter fra seg selv, velger de en fundamentalistisk religionsform.
     De er deler av en vegeterende enhet, som grenene på et tre. I likhet med grenene
     har de ingen verdi i seg selv, og intet liv i seg selv. De er bare til for helhetens skyld.
     Mennesker som tar konsekvensene av selvbevisstheten, velger et livssyn som gir
     enkeltindividene egenverdi og rett til å utvikle og ta i bruk sin iboende egenart.
 
 4. Hvis mennesker flykter fra seg selv, velger de den fascistiske formen for moral og
     etikk. Disse ordene står for vilje til lydighet. Lemmene må underkaste seg i lydighet
     under enhetens hode hvis den skal kunne fungere. Hvis mennesker tar konsekvensene
     av selvbevisstheten, velger de den humanistiske moralen/etikken. Den går ut på å
     gjøre sitt beste for å forløse livskrefter.
     Egentlig blir det feil å bruke ordet moral og etikk på slike livsbejaende holdninger.
     Med moral og etikk tenker en på noe mennesker fortjener ros for, og ingen fortjener
     ros for å følge sine egne, konstruktive drivkrefter. Det er lettere å gi etter for sine
     drivkrefter enn å trosse dem.