Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Tiplasningsformene

 Image0478
                                   Tilpasningsformene
 
 Det finnes bare to tilpasningsformer. Mennesker kan ta konsekvensene av
 selvbevisstheten, eller de kan flykte fra den.
 Mennesker som tar konsekvensene av selvbevisstheten,blir sjelelig sunne.
 Mennesker som flykter fra selvbevisstheten, blir nevrotikere.