Nevrotikeren gjør opprør
 
To alternativer Moral/etikk Personifisering Psykologene Desillusonering - Religion Menneskes. Sunt/nevrotisk
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Menneskes.

 Image0283
      Det finnes to menneskesyn, det humanistiske og det fascistiske.
 
     Ut fra det humanistiske menneskesynet oppfattes mennesket som en levende
 skapning på linje med alle andre livsformer. Sjelslivet er også en form for liv, og
 følger de samme grunnprinsippene.
   Når potteplanten begynner å henge med bladene,vet vi utmerket godt hva som
 må til. Vi må skape nye livsvilkår ved å tilfredsstille behov og fjerne mishandling.
 I denne sammenheng kan det bety å vanne og gjødsle, og fjerne mishandling fra
 angrep av lus.
   Når mennesker fungere dårlig sjelelig, er det den samme grunntanken som må
 ligge i bunnen. Det gjelder å tilfredsstille behov og fjerne mishandling. Det
 grunnleggende sjelelige behovet, er behovet for indre frihet. Bare et menneske
 med indre frihet kan gjøre de erfaringene med drivkreftene i seg selv og i sin
 natur som en ekte selvbevissthet er avhengig av. Mennesker kan få indre frihet
 ved å gjennomskue de maktmidlene som brukes til å stjele den indre friheten,
 eller gjennom kjærlighet. Kjærlighet for de skadede til å oppdage at de har i seg
 selv alt som skal til for å tilfreddstille alle sine grunnleggende sjelelige behov
 gjennom seg selv. Det er ikke nødvendig å selge friheten for å kunne kjøpe seg
 nødløsninger. Det er ikke nødvendig å selge seg selv for å kunne redde seg selv.
 
   I det fascistiske menneskesynet oppfattes ikke mennesket som en levende
 skapning,men som en tom,død klump med leire utstyrt med en fullkommen vilje.
   Et slikt menneskesyn er nødvendig når mennesker flykter fra seg selv, og forsøker
 å smeltes inn i førbevisste enheter. Bare tom leire kan fritt og uten skrupler formes
 etter enhetens behov. Tom leire har intet i seg selv som kan ta skade av en slik
 behandling, ingen egenverdi som kan gå tapt.
   Bare hvis mennesker har en fullkommen vilje, finnes det ingen unnskyldninger
 for avvik. Hvis de ikke er identiske med enhetens mønster,er det viljen det er
 noe galt med. Hvis de ikke fullt ut underkaster seg i lydighet under enhetens hode,
 har de brukt den fullkomne viljen feil.
 
   Noen psykologer bygger på det fascistiske menneskesynet. Fremgangsmåten
 viser at de ikke tror problemene skyldes virkelige skader, men feilaktig bruk av 
 den fullkomne viljen. Oppgaven er derfor å bevisstgjøre alle avvik fra det mønsteret
 som de velger å kalle "sunnheten". Tanken kan bare være at ved å "presse hundens
 snute ned i skitten" så vil den skamme seg og bruke sin fullkomne vilje til å ordne
 opp.
 
   Det fascistiske menneskesynet er livsfarlig både når det gjelder sjelslivet og det
 fysiske liv.
   Jo mer mennesker presses ned i en ytre form,jo mer fremmede blir de for seg selv
 og sitt indre liv. Det hjelper ikke om formen er meislet ut etter alle kunstens regler,
 om den har det vakreste utseendet og betegnes med de skjønneste,utvalgte ordene.
 De produktene som produseres i formen,er uansett døde. Resultattet av en slik
 behandling er at mennesker må slåss en fryktelig kamp på liv og død for å redde
 de siste restene av eget,indre liv. De risikerer å miste seg selv,dø i seg selv. 
 Dette er angstens årsak.
   Det fascistiske menneskesynet fjerner alle skrupler med å ta menneskeliv. Tom,
 formbar leire kan ikke ha verdi i seg selv. Den kan bare få bruksverdi i kraft av å
 tjene helheten, den vegeterende organismen. Hvis en lem ikke innordner seg i
 enheten, utgjør den en trussel om oppløsning,og må fjernes. En lem som det har
 gått kolbrann i,må amputeres slik at ikke hele legemet skal bli sykt.
    Med utgangspunkt i det humanistiske menneskesynet,ville vold ikke være mulig.
 Ingen kan drepe den som han opplever som et helt menneske på godt og ondt, med
 egenverdi i kraft av sin egenart. Det ville være å drepe det fellesmenneskelige,
 nesten som å drepe seg selv.
   Bak all krigføring, ligger det derfor en depesonifisering av "fienden". Den betraktes
 som en ond, personlighetsløs gjenstand som en i den gode saks tjeneste bør
 rydde ut.