Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Gave

 Image0478
                                          Gave
 
 Sunnhet er en gratis gave fra naturen selv og livet selv. Det gjelder bare å oppdage
 denne gaven, og hvilke bånd en skal trekke i for å åpne den.
 
 Gaven er oppdagelsen av at en har egenverdi i kraft av seg selv som person, og at
 alt det fryktelige, ødeleggende strevet med å skaffe seg bruksverdi gjennom ytre
 egenskaper er helt unødvendig.
 
 Ved å fungere ut fra egne drivkrefter som personer, gjør mennesker de erfaringene
 som en ekte,trygg selvbevissthet må bygge på. Det å slutte med det ødeleggende
 strevet,er som å fjerne virus eller bakterier fra kroppen. Slik kroppen da får
 mulighet til å bygge seg selv opp igjen, slik kan også sjelslsivet bygge seg selv opp
 igjen. Både kroppen og sjelslivet trenger bare en rekonvalesentperiode til å
 utføre jobben.
 
 Hva er forskjellen mellom en nevrotiker og et sunt menneske? Forskjellen er hvor
 maktsenteret ligger. En nevrotiker styres utenfra av andres forventninger, mens
 et sunt menneske styres innenfra av sitt eget bevissthetsliv. Den vakre gaven er
 oppdagelsen av at det ikke er farlig å forlate livet i utlendighet og flytte hjem til
 seg selv.