Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Forebygging

 Image0283
                                       Forebygging
 
     Det er mulig å forebygge at mennesker går ut i den nevrotiske hengemyra hvor
 de må slåss en kamp på liv og død for å redde seg selv. Da gjelder det å analysere
 hvilke forutsetninger denne tilpasnigsformen bygge på, og så vise at de er uholdbare.
 
     Den nevrotiske tilpasningsforme vil si å flykte fra seg selv, og tilpasse seg som
 en del av en førbevisst, vegeterende enhet. Hvis en slik enhet skal kunne fungere,
 er det nødvendig å tro på det totalitære menneskesynet og på moral/etikk-
 forestillingen.  
 
    Det totalitære menneskesynet vil si troen på at mennesket i utgangspunktet er
 et tomt råstoff med en fullkommen vilje. Bare hvis det er et tomt råstoff, kan det
 totalt formes til etter den sammensmeltede enhetens behov. Det finnes intet i det
 selv som kan ta skade av en slik behandling. Det er som leire som fritt kan formes
 i pottemakerens hender.
   Bare hvis mennesker har en fullkommen vilje, finnes det ingen unnskyldning for
 avvik fra enhetens mønster og manglende innordning under enhetens hode. Alt må
 skyldes dårlig bruk av viljen. Det er ikke mulig å forklare avvikene som et resultat
 av virkelige skader, for tom leire kan ikke utsettes for virkelige skader.
 
    For at enheten skal henge sammen, er det nødvendig å tro på moral/etikk-
 forestillingen. Den er selve bindemiddelet.
     Lemmene på organismen selger ikke makten over seg selv og sin natur og flytter
 den til enhetens hode uten å tro at det vil lønne seg for dem selv. Hvis de skal tro
 at de selv har fordel av å la seg maktstjeles på denne måten, må maktoverføringen
 roses som moral og etikk. Da gir den en form for selvfølelse, inngangsbillett til
 fortsatt å oppnå en form for fellesskap ved å tilhøre enheten, og store håp om
 erstatning for ofrene en gang i fremtiden.
   Hodet i enheten må også tro at utøvelsen av makt kan roses som moral og etikk.
 Den kalles for kjærlig omsorg for de små og svake.
    Enheten som helhet må også kunne roses for å ha et høyt moralsk/etisk nivå. Da
 gir det en form for selvfølelse å tilhøre den, og mening med livet å arbeide for den.